Menüü

Töölepingu seadus ja selle kohaldamine töölepingu lõpetamisel

Number 1994/7
Lk 158-159

Kokkuvõte

(Algus Juridicas nr. 2–6/1993 ja nr. 4/1994)

Töölepingu lõpetamine töötaja algatusel

Töölepingu lõpetamine töötaja algatusel on reguleeritud TLS §-dega 79–85. Eraldi on sätestatud määramata ajaks sõlmitud töölepingu lõpetamise (§ 79), määratud ajaks sõlmitud töölepingu lõpetamise (§ 80) kord ja tingimused ning töölepingu lõpetamine tööandja poolse lepingutingimuste rikkumise või tootmis– või töökorralduses tehtud muudatuste tõttu (§ 82). Arvestatavaid probleeme on praktikas eelkõige viimase paragrahvi rakendamisega, mistõttu peatähelepanu alljärgnevas pöörame §–ga 82 seonduvale.

Erisoodustuste tõttu määratud ajaks sõlmitud töölepingu lõpetamisel töötaja algatusel on arusaamatusi tekitanud põhiliselt küsimus nende soodustuste mõjust töölepingu lõpetamisele. §80 lg.2 on öeldud, et määratud ajaks sõlmitud erisoodustustega töölepingu saab töötaja omal algatusel ennetähtaegselt lõpetada üksnes puhul, kui selle põhjuseks on töö jätkamist takistav haigus, invaliidsus või invaliidistunud perekonnaliikme hooldamise vajadus. Muudel põhjustel niisugust töölepingut töötaja algatusel ei lõpetata.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse