Menüü

Kokkuvõte

Töötaja töövõime on kapital, mille kaotamine või vähenemine tööõnnetuse või kutsehaiguse (edaspidi töövigastuse) tagajärjel toob kaasa töötajale endale ja tema perekonnale tõsiseid sotsiaalseid pingeid. Tegemist on sotsiaalkindlustuse olulise probleemiga, mille lahendamiseks on arenenud riikides olemas tõhusad garantiid. Milline on aga olukord meie vabariigis? Miks saabub kannatanutelt erinevatesse instantsidesse hulgaliselt avaldusi, milles palutakse osutada abi töövigastuse tagajärjel tekitatud kahju hüvitamisel?

Käesoleva kirjutise eesmärgiks on anda lühiülevaade valdkonda reguleerivatest õigusaktidest, kahju hüvise taotlemise ja arvutamise korrast, probleemidest seoses majanduse privatiseerimise ja ümberkorraldamisega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse