Menüü

Kokkuvõte

(Algus "Juridicas" 1993 nr. 2 - 6)

Töölepingu lõpetamine töötaja süütegude tõttu

Töölepingu lõpetamiseks tööandja algatusel töötaja süütegude tõttu on töölepingu seaduses kolm alust:

1 töötaja poolne töökohustuste rikkumine (TLS § 86 p. 6);

2 töötaja suhtes usalduse kaotamine (TLS § 86 p. 7);

3 töötaja vääritu tegu (TLS § 86 p. 8).

Töötaja süüteoga on seotud ka TLS § 112, mis reguleerib töölepingu lõpetamise korda töötaja kohta tehtud kohtuotsuse jõustumisel, millega mõisteti kriminaalkaristus, mis teeb võimatuks senise töö jätkamise. Viimasel juhul lõpetab tööandja töötajaga sõlmitud töölepingu pärast kohtuotsuse jõustumist, kusjuures töölepingu lõpetamise aluseks on jõustunud kohtuotsus, mitte tööandja soov. TLS § 112 kohaldamisel ei pea tööandja arvestama piiranguid, mis on sätestatud tööandja algatusel töölepingu lõpetamiseks (keeld lõpetada töölepingut töötaja töövõimetuse ajal, puhkusel viibimise ajal jms.).

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse