Menüü

Autoriõigusega kaitstavate teoste kasutamise vormid

Autor:
Number 1994/3
Lk 75-76

Kokkuvõte

11. novembril 1992. a. võttis Riigikogu vastu autoriõiguse seaduse (edaspidi AÕS, RT 1992, 49, 615), mille üheks eesmärgiks on luua autoritele soodsad tingimused teoste loomiseks ja kasutamiseks.

Enamasti ei tegele autorid loomega ainult iseenese mõttetegevuse vajaduste rahuldamiseks. Ühest küljest on autori eesmärgiks oma teadmiste, ideede ja oskuste levitamine üldsusele. Tavaliselt annab üldsus pärast teosega tutvumist autori loomeresultaadile ka hinnangu. Seega rikastab autori loomingu levitamine vaieldamatult tema loomingust osasaavate inimeste mõttemaailma, rahuldab nende huvisid ning loob eeldused inimeste harimiseks ja arenemiseks. Teoste kasutamine ja hindamine üldsuse poolt ergutab autorit tema loometegevust edasi arendama.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse