Menüü

Kokkuvõte

1. Otsustusmenetlus esimese astme kohtus

Halduskohtunik teeb otsuse seaduse alusel, tuginedes kohtuistungil kindlakstehtud asjaoludele (§19 lg. 1). Otsuse tegemisel lähtub kohtunik materiaalse tõe väljaselgitamise printsiibist*, s.t. lähtub asjaoludest, mis tuvastatakse kohtuistungil ja mida kohtunik vahetult tajub.

Otsustamise aluse esimese astme halduskohtus moodustavad need faktilised asjaolud, mis esinesid nii kaevatud akti andmise või toimingu sooritamise ajal, kui ka need, mis ilmnesid hiljem, so. kuni otsuse langetamise momendini. Nimetatud otsustamise alus on analoogne ka apellatsioonikohtus - ringkonnakohtu halduskohtukolleegiumis. Viimane ei ole seotud esimese astme halduskohtu poolt tuvastatud faktiliste asjaoludega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse