Menüü

Avatud Eesti Fondi õigusreformi toetusprogramm

Autor:
Number 1994/1
Lk 31-31

Kokkuvõte

Avatud Eesti Fondi (edaspidi AEF) toetusel on 1994. aastaks käivitatud õigusalane toetusprogramm, mille põhisuundadeks on:

* avaliku konkursi väljakuulutamine õigusalase õppekirjanduse saamiseks kõrgkoolidele;

* Juristide Täienduskeskuse asutamine Tartusse;

* konkursi korraldamine juuratudengitele ning juristidele õigusteaduslike kirjutiste saamiseks.

Õpikud (õppematerjalid) on põhiliselt mõeldud TÜ õigusteaduskonna kui ka majandus– ning filosoofiateaduskonna üliõpilastele. Samas oleksid nad kasutatavad riigiasutuste töötajate, praktiseerivate juristide, advokaatide, kohtunike täiendus- ja koolitussüsteemis ning kvalifikatsiooni tõstmise kursustel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse