Menüü

Avatud Eesti Fondi õigusteaduslike uurimistööde konkursi tulemused

Autor:
Number 1994/10
Lk 255-256

Kokkuvõte

Avatud Eesti Fondi (AEF) 1994. aasta õigusreformi toetusprogrammi (vt. Juridica 1/94, lk. 31) üheks koostisosaks oli auhinnaliste uurimistööde konkursi väljakuulutamine. Konkursi eesmärgiks oli ergutada teoreetilise ja praktilise tähendusega ôigusprobleemide teaduslikku uurimist, kaasates nende lahendamisse vôimekaid noori juriste ning luua selleks funktsioneeriv stimuleerimissüsteem.

Õigusteaduslike uurimistööde konkursile laekus 15 tööd.

Komisjon koosseisus õigusdoktor P. Pruks, õigusdoktor H. Schneider ja prof. P. Varul, arutanud oma 23. detsembri koosolekul laekunud võistlustöid (nende arvu ja kvaliteeti), otsustas:

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse