Menüü

Riigikogu menetluses olevad seaduseelnõud

Number 1993/2
Lk 39-39

Kokkuvõte


1. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus

Seaduse eesmärgiks on määrata kindlaks kohaliku omavalitsuse ülesanded ja korraldus ning omavalitsusüksuste omavahelised suhted ja suhted riigiga. Määratletakse kohaliku omavalitsuse mõiste kui omavalitsusüksuste õigus, võime, kohustus ja vastutus iseseisvalt otsustada ja korraldada kohaliku elu kõiki küsimusi. Sätestatakse omavalitsuse põhimõtted, omavalitsusüksused (linn, vald), omavalitsusorganid (volikogu ja valitsus) jt. nende ülesanded ning pädevus. Fikseeritud on ka osa valla ja linnaosa kui valla või linna maa-alal ja koosseisus volikogu poolt sätestatud ülesannete täitmisel tegutseva üksuse moodustamise ja haldamise kord, maakogu moodustamine ja pädevus, samuti omavalitsusüksuste koostöö ja suhted riigiorganitega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse