Menüü

Ajakirja uue numbri ilmumise ajaks on esimene peaaegu poolteist kuud lauasahtlis oma järgnevaid õdesid-vendi oodanud.

Nii nagu ühiskondlike suhete korrastamine ning sellele vastava õigussüsteemi loomine, nõuab uudse ajakirja tegemine - toimetaminegi aega. Eriti neil juhtudes, mil eesmärgiks on seatud järjepidev õigusinformatsiooni jagamine juristidele, juuratudengitele ja teistelegi asjast huvitatuile. See, et esimene lapsuke elavat vastukaja leidis - küll info talletamisel, diplomi- või kursusetöö kirjutamisel või lihtsalt silmaringi laiendamisel - on märgiks, et meie meeskonna töö on läinud asja ette. Kuid esimene ületatud kõrgus ei anna veel põhjusel latti samale kõrgusele jätta. Edasi pürgimise tahet lisavad vahepeal aset leidnud sündmused. 5. juunil oli Eesti Vabariigi Riigikohtu esimese esimehe Kaarel Partsi 120. Sünniaastapäev. Tahaks loota, et sellel suvepäeval leidis nii mõnigi meie hulgast mahti otsida üles K. Partsi lihtsa ja rahulikult mõjuva maakiviga tähistatud hauaplats Maarja kalmistul. Igal juhul koht on nüüd ju teada. Maikuu viimasel neljapäeval viibisin seal koos Riigikohtu liikmetega. Viimase sündmusega alustas meie Riigikohus oma esimest üldkogu. Riigikohtu edasise tegevuskavaga pandi aga kindel alus Põhiseadusel sätestatud võimude lahususe printsiibile - tegevust alustas nn. Kolmas võimuteostav organ - Riigikohus.

Samal õhtul kogunesid Tartus oma esimesele klubilisele üritusele asjast huvitatud kohtunikud - prokurörid - advokaadid. Seltskond arvas, et juba sügisest tuleks moodustada oma klubi ning käia kuus korra või paar koos erialast informatsiooni vahetamas. See fakt on tähelepanuväärne just seetõttu, et nüüdsest on initsiatiivi endale haaramas noorema põlvkonna juristid. Jääb üle vaid soovida kasvuruumi peatselt loodavale klubile!

Omaette sündmuste sündmus oli loomulikult iga-aastane pereheitmine ülikoolis. Maikuu lõpupäevad olid sagimist täis. Õigusteaduskonna sellekevadised diplomandid said valida diplomitöö kaitsmise või lõpueksami sooritamise vahel. Rõõm tõdeda, et ebaõnnestunud valiku otsa komistas vaid mõni üksik.

Eriliselt hea meel on aga nende üle, kes vaatamata aasta-paarisele õppetööst eemalolekule oma juristidiplomi nüüd võidukalt taskusse pista võivad. Palju õnne kõigile lõpetajaile! Tuult teile tiibadesse, tööd päevadesse ja mõtteid paberile!

Juristide visadust ja teotahet jätkub mujalgi kui ainult koduvabariigi seinte vahel. Ei saa kuidagi imetlemata jätta Poola Vabariigi peaministrit Hanna Suchockat. Tänu tema tegevusele on ühe endise Ida bloki riigi majandus taas tõusuteed minemas. See juristist naine on tõepoolest andnud oma parima. Esmalt - asudes täitma peaministri kohuseid ajal, mil iga teine inimene nende täitmisest keeldus ning pälvides presidendi toetuse pärast Seimis toimunud umbusaldushääletust. Nagu näha, sündmustest ja nendega kaasaskäivatest probleemidest puudus ei ole. Neist tuleb ainult rohkem rääkida. Et aga ükski hea mõte või lahendusvariant, mis iga potentsiaalse seaduslooja peas välgatab, kaduma ei läheks, siis saab soovitada vaid üht: need mõtted tuleb paberile panna ja meie touimetusse saata. Olgu nendeks siis kommentaari mõnele väljakuulutatud seadusele või prektiline kaasus oma töölaualt. Kõik väärt ideed on teretulnud. Sest koos analüüsides ja lahendusvariante läbi mängildes anname me oma panuse õigusloomesse ning kohtupraktikassegi.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse