Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "tasuta kasutamise leping"

Elamuseadus vajab parandusi ja täiendusi
Herbert Sepp
1994 10, Lk 245 - 247
...“ ES §–st 28 tuleks välja jätta 3. lõige: „Eluruumi tasuta kasutamisel kohaldatakse eluruumi üürilepingut reguleerivaid sätteid...... Järelikult selle lepingu sätete kohaldamisel on igasugune tasuta eluruumi kasutamine üldse välistatud. Samal ajal...
1