Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "tähtaeg ja tähtpäev"

Perekonnaõiguse seosed teiste tsiviilõiguse valdkondadega
Triin Uusen-Nacke
2010 2, Lk 86 - 101
...tahteavaldus ei või olla tingimuslik või tehtud teatud tähtaega silmas pidades, see eeldus kehtib siiski vaid perekonnaseisuametniku......tähtaja arvutamisel. PKS § 70 lõike 2 kohaldamisel tuleks arvutada tähtaega tagasiulatuvalt. Üldiselt lähtub Riigikohus tähtaegade...
7. peatükk. Tähtaeg ja tähtpäev
Peeter Kask
1994 8, Lk 197 - 198
...lg.2 ja 105 lg. 3) vahel ilmne: ühes öeldakse, et tähtaeg määratakse kalendripäevaga (s.t. tähtpäevaga), teises......kasutatud aastates, kuudes ja nädalates arvutatavate tähtaegade möödumise (lõppemise) kindlaksmääramiseks. Niisuguse...
Tähtajad ja tähtpäevad Eesti põhiseaduses
Heinrich Schneider
1994 5, Lk 111 - 113
...168 paragrahvi hulgas on 32 neid, kus sätestatakse tähtaegu ja tähtpäevi. Põhiseaduse rakendamise seaduses on......suurem - 9-st 6. Suhteliselt kõige rohkem osutab tähtaegadele, nende arvutamisele ja sisulisele lahtimõtestamisele...
1