Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "seltsinguleping"

Korteriomanike kaasomandi eseme valitsemine
Rein Tiivel
2011 2, Lk 100 - 108
Enne 1. juulit 2001 kehtinud korteriomandiseadus nägi ette, et korteriomandite mõtteliste osade majandamiseks asutatakse korteriühistu, mille liikmeks on iga korteriomanik, või sõlmitakse ühise tegutsemise ...
Seltsing – kas leping või ühing?
Kalev Saare
2003 1, Lk 57 - 64
...seitsmendas osas on reguleeritud kaks uut lepingu liiki: seltsinguleping ning vaikiva seltsingu leping. Võlaõigusseaduse seletuskirjas......leping. Võlaõigusseaduse seletuskirjas on viidatud seltsingulepingu sarnasusele kuni 1. juulini 2002 kehtinud tsiviilkoodeksis...
1