Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "põlvnemine"

Põlvnemine kui normatiivne õigusmõiste
Susann Liin
2023 10, Lk 807 - 817
... Põlvnemise süsteem põhineb Eesti õiguses lähenemisel, et põlvnemine on normatiivne õiguslik mõiste. Kohtupraktikas tõusetunud...... Põlvnemissüsteem põhineb Eesti õiguses arusaamal, et põlvnemine on normatiivne õiguslik mõiste. Kohtupraktikas tõusetunud...
Kas lapsel saab olla kolm vanemat?
Susann Liin, Kai Kullerkupp
2023 10, Lk 818 - 828
...on vanem aga kitsalt üksnes isik, kellest on lapse põlvnemine perekonnaseaduse *4 (PKS) § 82 kohaselt seaduses sätestatud...... Õiguslikult on lapse vanem isik, kellest on lapse põlvnemine PKS § 82 kohaselt seaduses sätestatud korras kindlaks...
II osa. Perekond 7. peatükk. Laste põlvnemine
Edgar Salumaa
1995 1, Lk 7 - 8
...kõigi vallaslaste suhtes, on PkS–s sätestatud, et põlvnemine isast on edaspidi ainus isa ja lapse õiguslike vahekordade......esitamise õigust. PkS rõhutab, et juhul, kui lapse põlvnemine ei ole tuvastatud enne tema täisealiseks saamist...
1