Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "pärimisleping"

Alusetu rikastumise sätete kohaldamisest pärimislepingu korral
Urve Liin
2005 7, Lk 451 - 458
...pärijale või annakusaajale. Ehkki Eesti õiguspraktikas on pärimislepinguid võimalik sõlmida suhteliselt lühikest aega (alles......nende kahe kaasuse näitel välja asjaolud, mis põhjusel pärimislepinguga soodustatud isikud ei suutnud kohtus oma seadusest...
Pärimisleping ja selle seosed võlaõigusega
Urve Liin
2003 10, Lk 697 - 707
...seaduse eelnõu koostajad püstitanud muuhulgas küsimuse pärimislepingu õiguslikust olemusest; täpsemalt Eesti tsiviilseadustiku......omaks võetud abstraktsioonipõhimõtte kohaldatavusest pärimislepingu ja selle sõlmimise aluseks oleva kausaaltehingu omavahelisele...
Pärimisseaduse eelnõu põhijoontest
Erki Silvet
1995 7, Lk 282 - 288
...pärimine seaduse järgi, pärimine testamendi järgi, pärimisleping, sundosa, pärimise käik ja rakendussätted. Mitmed......avanemist. Sihtasutus, mis luuakse testamendi või pärimislepingu alusel, loetakse pärandi avanemise ajal olemas olevaks...
1