Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "ostueesõigus"

Kinnisasja koormamine ühisasjaõigustega
Rein Tiivel
2013 10, Lk 699 - 708
...5 lg 1) servituut, reaalkoormatis, hoonestusõigus, ostueesõigus ja pandiõigus (täpsemalt hüpoteek). Ühtlasi on seaduses......lg 1) servituut, reaalkoormatis, hoonestusõigus, ostueesõigus ja pandiõigus (täpsemalt hüpoteek). Ühtlasi on seaduses fikseeritud...
Laenu tagamisest munitsipaalmaaga ehk kuidagi ikka saab
Rein Tiivel
2006 8, Lk 551 - 557
...   piiratud ulatusega hoonestusõigusega; –    ostueesõigusega. Samas leppisid nad kokku kinnisvarafirma......hoonestusõiguse koormamises linna ­kasuks: –    ostueesõigusega; –    hoonestusõiguse ülekandmist tagava eelmärkega...
Ostuõigus
Andres Vutt
1993 4, Lk 87 - 87
... Peamine muudatus on selles, et AS-i kohaselt on ostueesõigus iseseisev asjaõigus, täpsemini öeldes kinnisasjaõigus......täpsemini öeldes kinnisasjaõigus. Vallasasja suhtes ostueesõigust seada ei ole võimalik. TsK §125 käsitleb ostueesõigust...
Tehingute tühisus ja kehtetus kohtupraktikas
Herbert Sepp
1996 10, Lk 522 - 524
...alustel. Selliste aluste hulka ei kuulu kolmanda isiku ostueesõiguse rikkumine ostu-müügi lepingu sõlmimisel. Sel alusel......oma otsustes õigesti märkinud, et kolmanda isiku ostueesõiguse rikkumise õiguslikud tagajärjed kehtestab asjaõigusseadus...
Hoonestusõigus
Tarvo Puri
1997 8, Lk 409 - 414
...hoonestusõigusega samale järjekohale saab kanda vaid ostueesõigust igakordse hoonestaja kasuks maatüki võõrandamisel......selle lahendada allhoonestusõigusega. Maaomaniku ostueesõigus Kuna kehtivas asjaõigusseaduses on hoonestusõiguse...
Nõudeõiguste ja võlgade üleminek seaduse alusel
Liina Pohlak
1997 3, Lk 110 - 114
...võib koormata selliselt, et isikul, kelle kasuks ostueesõigus on seatud, on õigus kinnisasja võõrandamisel asuda kinnisasja......asuda kinnisasja omandaja asemele (AÕS § 256). Kui ostueesõigus on seatud kinnisasja igakordse omaniku kasuks, läheb...
Korteriühistuseadus ja korteriühistud
Herbert Sepp
1997 3, Lk 137 - 140
...küsimus teiste korteriühistu liikmete kui kaasomanike ostueesõigusest. Kui korter on vormistatud korteriomandina, s......kohaldatavad AÕS § 73 lõige 2 eeskirjad kaasomanike ostueesõiguse kohta. Korteriomandi omapära arvestades sätestab...
1