Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kultuur (kultuurihaldusõigus)"

Hariduskorralduse põhiprintsiipide rakendamisest Eestis
Karin Veermäe
2004 10, Lk 712 - 721
...tingimuse sätestab majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste rahvusvahelise pakti artikkel 13.*53......ülddeklaratsiooni art-s 26 ning majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste rahvusvahelise pakti art-s 13. 5          ...
Mis saab teadus- ja arendustegevuse korraldusest?
Kalle Merusk
1993 5, Lk 98 - 99
...sotsiaal-majandusliku heaolu tagamise olulise teguri ja eesti kultuuri koostisosa säilimise ning edasiarengu õiguslikud......arendustegevus ühitab riigi majanduse, tervishoiu ja kultuuri arengu huvid isiku loomevabadusega ning on tihedalt...
Kõrgkoolid poliitika meelevallas
Inge-Maret Orgo
1993 3, Lk 48 - 50
Praegu ei tea isegi kõrgkoolides töötavad ja õppivad inimesed täpselt, kui palju on meie väikesel Eestimaal kõrgkoole. Koguni ülikoolide arvu suhtes on segadus. Väga sagedasti võib lugeda ajalehtedest ...
Ülikooli õiguslik staatus
Kalle Merusk
1995 5, Lk 183 - 186
...õigusvõime tema põhikirja registreerimise hetkest kultuuri– ja haridusministeeriumis. See säte puudutab üldjuhtumit......Näiteks ülikooliseaduse §46 lg. 2 kohaselt määrab kultuuri– ja haridusminister varade summad, mida rektoril...
1