Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kompromissileping"

Kompromiss Eesti kohtupraktikas: olemus ja probleemistik
Kaidi Tarros
2008 10, Lk 674 - 685
...alustada võlaõigusseaduse *8 (VÕS) §‑s 578 sätestatud kompromissilepingu mõistest. VÕS § 578 lõike 1 definitsioon sarnaneb „Eesti......sõnaraamatus“ toodud kompromissi seletusele ning ütleb, et kompromissileping on leping õiguslikult vaieldava või ebaselge *9 õigussuhte...
1