Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "inimõigused, vabadused ja kohustused"

Kas inimõigused kehtivad ka kriisiolukorras?
Käti Mägi
2017 7, Lk 451 - 464
...moodustavad aga EIÕK-s sätestatud inimõigused ja -vabaduseddemokraatliku ja inimõigusi austava õigusruumi tuuma......kohustustega.*79 Rahvusvahelisest õigusest tulenevad kohustused võivad riigile tuleneda mitmest allikast (universaalsed...
1