Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "äriõiguse üldmõisted ja printsiibid"

Ettevõtlusvabaduse õiguslik olemus
Andrus Mitt
2006 6, Lk 380 - 387
Eesti Vabariigi põhiseaduse § 31 sätestab Eesti kodanike õiguse tegelda ettevõtlusega. Kohtupraktika senised käsitlused ettevõtlusvabaduse kaitsealast on oma sisult sama üldised kui põhiõigusnorm ise ega ...
Ärinimi
Margit Vutt
1995 4, Lk 136 - 137
Ärinimi (firma) on meie seadusandluses samuti uus mõiste. Vastavalt TsSÜS §41 lg. 1 on igal juriidilisel isikul nimi, mis peab teda eristama teistest isikutest. Seega ei ole juriidiliste isikute puhul ...
Prokuura
Villu Kõve
1995 4, Lk 137 - 137
Seaduse 3. peatükk „Prokuura“ (§-d 16 - 21) käsitleb meile esialgu võõrast instituuti - prokuurat, mis aga samuti oli enne 1940. aastat Eestis tuntud. Prokuura on eriline esinduse liik, mis annab esindajale ...
Aktsionäri mittevaralised õigused
Maksim Greinoman
2001 1, Lk 46 - 56
...või arvu muutmise kõikuvalt. See tähendab, et Saksa äriõiguses ei ole ranget proportsionaalsuse põhimõtet, mis......aktsionär. Sellele toetudes saab väita, et Eesti äriõiguse rangeks põhimõtteks on, et mittevaralise õiguste...
1