Menüü

Kokkuvõte

Säilituseksemplarid kujutavad endast olulist varamut Eesti teaduse, kulutuuri ja hariduse perspektiivist. Säilituseksemplaride süsteemi (ingl legal deposit) on erialakirjanduses mõtestatud administratiivse protsessina, milles kirjastajad või autorid deponeerivad oma publikatsioone kultuuripärandi säilitamiseks. Süsteem võib olla kohustuslik või vabatahtlik. Kohustuslik säilituseksemplaride süsteem on ette nähtud seaduses, vabatahtlik põhineb lepingutel. Eksemplaride säilitajad on tavaliselt rahvusraamatukogud.

Säilituseksemplari keskseks tunnuseks on seotus Eesti kultuuriga. See muudab oluliseks selle kasutamise analüüsi objektina (sh teksti- ja andmekaeveks) ning sel juhul saab tugineda sellistele autoriõiguslikele eranditele nagu kohapealse uurimise erand (ingl on-site consultation exception) ja andmekaeve erand. Nende erandite kohaldamist säilituseksemplaridele artiklis analüüsitaksegi. Seejuures tuginetakse eelkõige Eesti Rahvusraamatukogu näitele.

Autoriõiguse analüüsil tuginetakse artiklis lisaks autoriõiguse seadusele ja säilituseksemplari seadusele DSM-direktiivile ja selle ettevalmistavatele materjalidele, infoühiskonna direktiivile, autoriõiguse seaduse muutmise seadusele, millega viiakse DSM-direktiiv siseriiklikku õigusesse ning selle seaduse seletuskirjale, andmebaasi direktiivile ning teistele õigusaktidele ja kohtupraktikale.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse