Menüü

Kokkuvõte

Alljärgnevalt uuritakse Eesti põhiseaduslikkuse järelevalve kohtuliku korralduse ja põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse sünnilugu taasiseseisvumisest tänapäevani. Artiklis näidatakse, et põhiseaduskohtumudeli küsimus otsustati põhijoontes ära juba enne põhiseaduse heakskiitmist 1992. aastal. Sellele järgnenud perioodil on meil küll kehtinud kaks põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadust (esimene 1993. a ja teine alates aastast 2002), kuid põhiseadusasjade läbivaatamise korraldus Riigikohtus on püsinud suuresti muutumatuna. Artiklis küsitakse, kas kehtivas põhiseadusjärgses ühe kõrgema kohtu mudelis on põhiseaduskohtu funktsioonid Riigikohtus välja arendatud võrdselt muude kõrgema kohtu ülesannetega, pidades silmas, et põhiseadus usaldab Riigikohtule konstitutsioonikohtu rollis üsna palju kohustusi, mis ulatuvad kaugemale pelgast õigusemõistmise raames toimetatavast asjassepuutuva normi põhiseaduspärasuse hindamisest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse