Menüü

Kokkuvõte

Põhiseaduslikult organiseeritud riigis seadusandlik, täidesaatev ja kohtuvõim saavad oma pädevuse põhiseadusest. Põhiseaduse muutmise pädevus, mis meie riigis on rahval rahvahääletuse korras ning Riigikogul, nõuab põhiseaduslikku alust. Ühelt poolt on põhiseadust muutev võim põhiseaduse objektiks, kuid teiselt poolt on sel võimul pädevus muuta põhiseadust, mille kasutamine võib põhjustada olulisi muutusi institutsionaalses tasakaalus või kahjustada põhiõigusi.

Artiklis arutletakse põhiseaduse muutmise menetluslike ja materiaalsete piirangute ning selle üle, milliseid kaitsemehhanisme pakub Eesti põhiseadus ise ning selle alusel vastuvõetud seadused.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse