Menüü

Kokkuvõte

Spionaažikuritegude koosseise on Eestis muudetud alates kriminaalkoodeksi kehtestamisest 1992. aastal kokku kuuel korral: aastatel 1997, 2002, 2004, 2007, 2009 ja 2019 (jõustumise järgi). Kord on riigireetmise mõiste seadusest ka kaotatud, samuti on oluliselt kitsendatud riigireetmise kuriteokoosseisu, kuid samas on lisatud kuriteokoosseise, mis on spionaažikuritegudega seonduvad ja peaksid tõhustama riigi kaitset.
Alates iseseisvuse taastamisest on Eestis süüdi mõistetud 20 isikut riigivastastes süütegudes koostöö eest välisriigi eriteenistustega, neist kuus riigireetmises. Teame reetureid nime- ja nägupidi. Ja kuigi vastavad kohtumaterjalid on salastatud, arvavad ju kõik teadvat, kes see reetur selline on.
Artikli avatakse riigireetmise kui kuriteoliigi ja riigireetja olemust.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse