Menüü

Kokkuvõte

Maksuintressidega seonduv on praegu aktuaalne kogu maailmas ja ka Eestis. Maksuintressid võivad kujutada maksumaksjale väga suurt koormust ning tegelikku majanduslikku olukorda ja maksuintressi mõju maksumaksjale mittearvestav intressimäär võib maksumaksja olukorda kahjustada kuni tema maksejõuetuseni välja. Samas tuleb riigi toimimiseks tagada tarvilik keskkond, kus riigieelarveline tulu laekub plaanipäraselt, mis võimaldab täita riigi tuumikfunktsioone.

Eestis kehtestatud maksuintressi määr on teiste riikidega võrreldes oluliselt kõrgem. Paljud Eestis toimunud kohtuvaidlused viitavad sellele, et maksuintressi tajutakse maksumaksjate poolt ülemäärasena. Riigikohus on samas leidnud, et maksuintressi määr on põhiseadusega kooskõlas. Seega on kõrgem kohus oma seisukoha maksuintressi ülemäärasuse küsimuses välja öelnud. Kuigi kohtuotsus andis õigusliku vastuse intressi ülemäärasuse küsimuses, siis on siiski tähtis lubada jätkuvat arutelu mitte ainult selle üle, milline on õigus, vaid ka selle üle, milline see peaks olema.

Käesolevas artiklis käsitletakse maksuintressi olemust, eesmärke ja kehtivat määra nii Eestis kui ka välisriikides ning peatutakse olulisel kohtupraktikal maksuintressi ülemäärasuse küsimuses.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse