Menüü

Kokkuvõte

Menetluskulude sätteid on tsiviilkohtumenetluse seadustiku kehtivuse ajal korduvalt muudetud. Muudatused ei ole puudutanud menetluskulude jaotuse põhimõtteid, küll on need puudutanud menetlusosaliste jaoks üsna tundlikke küsimusi: menetluskulude kindlaksmääramist ja väljamõistmist. Autor käsitleb eelkõige ringkonnakohtu praktikas menetluskulude kindlaksmääramise ja väljamõistmisega seoses tekkinud küsimusi. Artiklis keskendutakse eelkõige õigusabikuludele, sest need tekitavad autori arvates kõige rohkem vaidlusi. Kehtiva õiguse analüüsile eelneb põgus ülevaade menetluskulude kindlaksmääramise varasematest eeskirjadest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse