Menüü

Kokkuvõte

Reklaamiseaduse kohaselt on reklaam „teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil“ (§ 2 lg 1 p 3). Finantsteenuse reklaami nõuded (§ 29) on välja toodud reklaamiseaduse peatükis, milles sätestatakse kaupade ja teenuste reklaami piirangud.

Finantsteenuste reklaam on tänasel Eesti reklaamiturul kõige suurema mahuga reklaamiliik ning enamik sellistest reklaamidest on suunatud tarbijatele. Viimaste teadlikkus rahaasjadest on aga kohati tagasihoidlik ning nad vajavad tuge läbimõeldud laenuotsuste tegemiseks.

Nõuded finantsteenuse reklaamile on viimaste aastate jooksul olnud pidevas muutumises ning esialgu ei ole näha selliste muudatuste lõppu. Käesolev artikkel annab ülevaate tarbijakrediidi reklaami regulatsioonist lähiajal nii tagasi- kui ka etteulatavalt ning toob välja tähelepanu vajavad kitsaskohad ja võimalikud lahendussuunad.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse