Menüü

Kokkuvõte

Kohtuasjas 3-1-1-23-14on Riigikohus kohtupraktika ühtlustamise eesmärgil selgitanud saldopõhimõtet, varalise kahju (ka suure kahju) mõistet ja selle tuvastamist, saamata jäänud tulu kui varalist kahju ning mitmeid omastamise koosseisutunnuseid. Artiklis kommenteeritakse nimetatud lahendit.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse