Menüü

Kokkuvõte

Euroopas üldlevinud tähenduse kohaselt on kaugtöö töö korraldamise ja/või teostamise vorm, kus infotehnoloogia abil ning töölepingu või töösuhte kontekstis tehakse tööd, mida on võimalik teha ka tööandja ruumides, regulaarselt väljaspool tööandja ruume. Kaugtööd propageeritakse eri põhjustel, näiteks tööandja kulude kokkuhoid, töötajate motiveerimine, riigi infrastruktuuride koormuse vähendamine, töökohtade loomine äärealadel, puuetega inimeste aktiivsem kaasamine tööellu. Kaugtööd soodustatakse nii avalikus kui ka erasektoris.

Käesolevas artiklis keskendub autor kaugtöö aktuaalsematele õiguslikele probleemidele. Artiklis selgitatakse kaugtöö mõiste muutumise tendentse ning selle reguleerimise võimalusi ning analüüsitakse kaugtöö töökeskkonna ning sellega seotud kulude kandmise probleeme eeltoodud tendentside ning reguleerimisvõimaluste valguses. Olulise osa probleemikäsitlusest moodustab selle maksunduslik pool.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse