Menüü

Juhatuse liikme ja seotud isikute hüvede avalikustamise standard. Riigikohtu tsiviilkolleegiumi määrus 3-2-1-86-13

Autor:
Number 2013/8
Lk 608-612

Kokkuvõte

Artiklis kommenteeritakse Riigikohtu määrust, milles oli vaidluse all, kas ja millises ulatuses on aktsionäril õigus saada individuaalse teabenõude esitamisega teavet juhatuse liikme ja teiste seotud isikute ning aktsiaseltsi vahel tehtud tehingute kohta. Riigikohus asus seisukohale, et aktsionäril kui aktsiaseltsi algsel kapitaliseerijal ja investoril peab olema võimalus saada ülevaade sellest, milline on tema investeeringu haldamise ja juhtimise kulu ning seega peavad aktsiaseltsi ja seotud isikute tehingud olema aktsionäride jaoks avalikud. Aktsiaseltsi üheks kohtus esitatud vastuväiteks oli, et nende tehingute andmed on majandusaasta aruandes ning täiendav avalikustamine ei ole vajalik. Riigikohus leidis, et majandusaasta aruandes võivad erinevate isikute ja tehingute andmed olla esitatud summeerituna, kuid aktsionäril on õigus saada teavet iga juhatuse liikme kohta eraldi. Artikli autor nõustub Riigikohtu järeldustega ja leiab, et suund suuremale avalikkusele on õigustatud.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse