Menüü

Kokkuvõte

Eestis on käimas intellektuaalse omandi õiguse kodifitseerimine. See toimub programmi „Parema õigusloome arendamine“ raames ning seda finantseeritakse Euroopa Liidu vahenditest. Selle elluviimiseks on Justiitsministeeriumi juurde moodustatud töögrupp, mis peab oma töö eelduslikult lõpetama 2014. aasta septembris. Käesolevas artiklis tutvustatakse intellektuaalse omandi kodifitseerimise hetkeseisu, mõningaid kontseptuaalseid aluseid, tööprotsessi ning sidusgruppidega koostöö tähtsust ja võimalikke koostöövorme.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse