Menüü

Kokkuvõte

Teatud juhtudel on kriminaalmenetluses kohtulikul arutamisel vaja esitada täiendavate tõendite kogumise taotlus. Kuid sellise taotluse esitamine on põhjendatud vaid teatavatel tingimustel. Kriminaalmenetluse seadustiku § 276 lõikest 1 ja § 297 lõikest 3 ilmneb, et kohtul on kriminaalmenetluses suhteliselt laiad võimalused keelduda täiendavate tõendite kogumise taotluse rahuldamisest. Paragrahv 276 lõike 1 punktist 2 tulenevalt peab kohus täiendava tõendi kogumise taotluse lahendamisel hindama, kas kohtumenetluse pool on piisavalt põhjendanud, miks ta pole taotlust varem esitanud. Sama lõike punkti 1 kohaselt peab kohus ka hindama, kas täiendaval tõendil on selle kriminaalasja lahendamisel tähtsust, ning punkti 3 kohaselt kaaluma, kas taotluse tähtsus on vastavuses tõendite kogumise ajakuluga või tõendite saamise raskustega. Täiendava tõendi kogumise taotluse esitaja peaks taotluse põhjendamisel § 276 lõikes 1 sätestatuga arvestama.

Käesolevas artiklis on vaatluse all tõendi kogumise taotluse esitamise õigeaegsus ning täiendava tõendi kogumise taotluse põhjendamine. Vaadeldakse ka küsimust, millistel juhtudel ei ole täiendaval tõendil kriminaalasja lahendamisel tähtsust § 276 lõike 1 punkti 1 tähenduses ning millised on olulisemad aspektid, mida võiks silmas pidada § 276 lõike 1 punkti 3 alusel taotluse tähtsuse hindamisel ja kaalumisel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse