Menüü

Kokkuvõte

Reeglina sõlmitakse krediidileping laenusaaja ning ainult ühe laenuandja (panga) vahel. Kui laenusaaja soovitud laenusumma või finantseeritava projekti riskid on ühe panga jaoks aga liiga suured, võib tekkida vajadus kaasata finantseerimisse teisi laenuandjaid ning moodustada laenusündikaat või laenukonsortsium. Laenu sünditseerimine seisneb selles, et kaks või enam panka ja laenusaaja lepivad kokku, et pangad väljastavad laenusaajale oma laenud samadel ning ühe lepingu raames kokkulepitud tingimustel. Sellise laenulepingu alusel laenu väljastavate pankade arv võib olla üsna väike (nimetatakse panganduspraktikas ka club deal’iks) või ulatuda erandjuhtudel isegi kuni mitmesaja pangani.
Artiklis antaks ülevaade sündikaatlaenutehingust ja sellega seonduvatest olulisematest õiguslikest küsimustest. Teemakäsitluse keskmes on sündikaatlaenutehingu mõiste, selle põhimõtted, osapoolte ülesanded ja vastutus ning peamiste sellises tehingus kasutatavate dokumentide sisu. Samuti antakse ülevaade rahvusvahelise sündikaatlaenuturu korraldamiseks asutatud Loan Market Association’ist (LMA) ning selle poolt väljatöötatud sündikaatlaenu standarddokumentidest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse