Menüü

Kokkuvõte

Eesti pealtnäha madalate maksumääradega, lihtne ja väheste eranditega tulumaksuseadus kätkeb endas füüsiliste isikute jaoks mitmeid probleeme ning olemasolevad maksuvabastused on kohati ajale jalgu jäänud ja vajaksid muutmist. Probleem seisneb osaliselt selles, et maksuvabastusi peetakse millekski selliseks, mis on seadusandja vastutulek maksumaksjale, ning seetõttu ei nähta maksuvabastustes mingit süsteemi. Tegelikult on aga nii, et kui seadusandja tahab luua õiglast maksusüsteemi, siis peavad maksuvabastused lähtuma selgetest põhimõtetest. See, kas maksumäär on 21% või 20%, on tõepoolest poliitiline otsus ning ühe või teise maksumäära põhjenduseks juriidilisi argumente otsida ei maksa. Kui Eestis on madalad maksumäärad ning lihtne ja väheste eranditega maksusüsteem, siis ei õigusta see kuidagi majanduslikku topeltmaksustamist ega ebavõrdset kohtlemist.

Käesolevas artiklis analüüsitakse maksevõimelisuse põhimõtet, mida Eesti maksuõiguses võiks rohkem arvestada. Samuti analüüsitakse füüsilise isiku maksuvabastusi ja nende maksuvabastuste kooskõla maksevõimelisuse põhimõttega. Artikli maht võimaldab analüüsida ainult üksikuid probleeme. Valiku on autor teinud enda arvates hetkel kõige olulisemate probleemide hulgast.


Sulge

Sisenege veebiväljaandesse