Menüü

Kokkuvõte

Kindlustusjuhtum ja kindlustusrisk on defineeritud võlaõigusseaduse §-s 423. See paragrahv paikneb võlaõigusseaduses kindlustuslepingut reguleeriva 23. peatüki alguses ega pruugi oma lühiduse (paragrahv koosneb kahest lõikest) ja lakoonilise sõnastuse poolest (mõlemad lõiked on ühelauselised) kohe köita seaduse lugeja tähelepanu.

Samas on kindlustusjuhtum ja kindlustusrisk kindlustusõiguse ühed põhimõisted, mis aitavad kindlaks teha, kas konkreetsel juhul saab kindlustusandjal lasuda kindlustuslepingu täitmise kohustus või mitte.

Käesolevas artiklis analüüsitakse kindlustusriski mõiste tähendust ja olemust ning uuritakse, kuidas on Eestis tegutsevad kindlustusandjad kindlustusriski käsitlenud tüüptingimustes.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse