Menüü

Kokkuvõte

Võlaõigusseaduse §-d 219–221 reguleerivad ostja kohustust ostetud asi üle vaadata ja asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale teatada. Käesolevas artiklis käsitletakse ostja asja ülevaatamise kohutuse ja asja lepingutingimustele mittevastavusest teatamise kohustuse täitmise ajavahemikuga seotud küsimusi. Seejuures keskendutakse üksnes majandus- või kutsetegevuses tegutseva ostja kohustustele ja üldregulatsioonile, analüüsimata sellest tehtud erandeid. Otsitakse vastust küsimustele, kuna algab ja lõppeb asja ülevaatamise kohustus; milline on ülevaatamise ajavahemiku kestus olukorras, kus seadus räägib viivitamatust ülevaatamise kohustusest ning millist ajavahemikku tuleb mittevastavusest teatamise puhul pidada mõistlikuks.

Asja ülevaatamise kohutuse ja asja lepingutingimustele mittevastavusest teatamise kohustuse täitmise ajavahemiku regulatsioon võlaõigusseaduses on ülimalt sarnane kaupade rahvusvahelise ostu-müügilepingute ÜRO konventsiooni (CISG) vastavate sätetega. Kuna Eestis on ülevaatamise kohutuse ja asja mittevastavusest teatamise kohustuse täitmise ajavahemikuga seotud kohtupraktikat veel vähe, siis võlaõigusseaduse alusel tehtud Eesti kohtulahenditele lisaks vaadeldakse artiklis ka seda, kuidas on CISG vastavaid sätteid tõlgendanud eri riikide kohtud ja CISG kommentaarid.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse