Menüü

Kokkuvõte

Kui väljendusvabaduse ja selle piiramise temaatika ei ole midagi uut, siis töötaja väljendusvabaduse teema ei ole vähemalt Eesti tööõiguses tähelepanu pälvinud. Üldjuhul ei olegi väljendusvabaduse puhul põhjust eraldi esile tuua töötaja väljendusvabadust, sest tegemist on põhiõigusega, mis jääb alles ka isikule, kes asub töösuhtesse. Samas annab töösuhe täiendava aluse töötaja väljendusvabadust piirata. Üheks selliseks tööõigusest tulenevaks piiranguks on tööandja võimalus töötajat ebasobiva eneseväljenduse eest distsiplinaarkorras karistada.

Artiklis selgitatakse, milline on töötaja väljendusvabaduse olemus ja piirid ning ühtlasi uuritakse, millistel asjaoludel on töötaja eneseväljendus teoks, mille toimepanemise eest on tööandjal õigus töötajat distsiplinaarkorras karistada. Artikliga juhitakse tähelepanu sellele, et töötajale eneseväljendusega seoses distsiplinaarkaristuse määramisel tuleb arvestada ka asjaolu, et töötaja eneseväljendus on kaitstud väljendusvabaduse kui põhiõiguse raames.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse