Menüü

Ebaõiglane hind. Turgu valitseva ettevõtja kohustuste analüüs konkurentsiseaduse rakenduspraktika alusel

Autor:
Number 2007/4
Lk 263-273

Kokkuvõte

Konkurentsiseaduse eri redaktsioonid on Eestis kehtinud nüüdseks juba peaaegu viisteist aastat ning välja on kujunenud arvestatav konkurentsiõiguse rakenduspraktika. Konkurentsiamet ja Eesti kohtud on tänaseks menetlenud piisavalt suurt hulka erinevaid kaasuseid, et nende analüüsimisel on võimalik välja selgitada praktika käigus kujunenud põhimõtted.

Artiklis analüüsitakse kehtiva konkurentsiseaduse alusel tehtud Konkurentsiameti otsuseid ja kohtute praktikat, selgitamaks välja, millised on turgu valitseva ettevõtja kohustused kaubale või teenusele hinna kehtestamisel. Kitsamalt on autor keskendunud ebaõiglaselt kõrge ja madala hinna kehtestamise keelu küsimusele. Autor on käsitlenud ka mõnda varasema seaduse alusel tehtud lahendit, mis on aktuaalsed ka praegu kehtiva õiguse tingimustes. Autor ei ole käesoleva artikli raames pidanud esmatähtsaks tutvustada paralleelselt Euroopa Liidu konkurentsiõigust.

Esmalt annab autor ülevaate Konkurentsiameti ja kohtute asjakohaste kaasuste argumentidest ebaõiglase hinna kohta. Seejärel analüüsitakse, mis on ebaõiglase hinna kriteeriumideks nende kaasuste alusel ning lõpetuseks tuuakse ära autori kommentaarid ja seisukohad ebaõiglase hinna rakenduspraktika kohta.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse