Menüü

Kokkuvõte

Maakasutuse plaanipärane arendamine on ilmselgelt vajalik selleks, et ära hoida vastupidisel juhul vältimatute kasutamiskonfliktide tekkimist olukorras, kus kasutushuvid on väga erinevad ning osaliselt täiesti lahknevad. Erinevate kasutushuvide koordineerimise kõrval nõuavad ka avalikud huvid maa kasutamise ettevaatavat ja suunavat planeerimist. Saksamaal on nende ülesannete teostamiseks kaks eri planeerimistasandit – kohalik ja regionaalne tasand –, mis on teineteisega tihedalt seotud ja kooskõlastatud ning mida mõjutab üha enam Euroopa Liidu õigus.

Artiklis tutvustatakse Saksa planeerimisõiguse hierarhilist ülesehitust. Peatutakse eri planeerimistasandite põhimõtetel, eesmärkidel ja pädevusküsimustel. Lähemalt vaadeldakse kohaliku planeeringu põhijooni. Seejuures peatudes kohalike omavalitsuste planeerimispädevuse põhiseaduslikel alustel ja teiselt poolt puudutatud isikute põhiõigustel, rõhutades, et planeering peab nende kahe pooluse vahel harmoonilise tasakaalu leidma. Autor tutvustab ka kohaliku planeeringu üldisi ülesandeid, eri liike ning käsitleb kohalike planeeringute kehtivuse küsimusi.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse