Menüü

Kokkuvõte

Asjaõigusseaduses on kirjas, et hüpoteek ei eelda tagava nõude olemasolu ehk teisiti öeldes: ei ole aktsessoorne. See on andnud alust samastada Eesti hüpoteeki Saksa kinnisvõlaga. Päris samasugused need kahe eri õiguskorra instituudid siiski ei ole. Samas võib siiski öelda, et Eesti kinnispandiõiguses on ühendatud traditsiooniline hüpoteegile omane tugev võlgniku kaitse Saksa kinnisvõlale omase paindlikkusega.

Artiklis antakse lühiülevaade mitteaktsessoorse kinnispandi regulatsioonist Kesk-Euroopa eri riikides. Põhjalikumalt uuritakse Eesti hüpoteegi ja Saksa kinnispandi õigusliku regulatsiooni, selgitamaks, mil määral erineb Eesti hüpoteek Saksa kinnisvõlast. Selle kõrval tuuakse artiklis välja mitmed Eesti hüpoteeki puudutava regulatsiooni kitsaskohad, mis juba lähitulevikus võivad autori arvates põhjustada probleeme.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse