Menüü

Kokkuvõte

Internet on nii kiiresti arenev valdkond, et seadusandja ei jõua sellega sammu pidada. Kehtivas õiguses on mitmeid tingimusi, mida on raske või võimatu kohaldada au kaitsel Internetis, mistõttu oleks vajalik uute regulatsioonide loomine või traditsioonilise õiguse teistsugune kohaldamine. Interneti-keskkonna puhul tuleb otsustada, millist isiku identiteeti kaitsta – kas reaalse elu või virtuaalkeskkonna oma. Au teotamisel Interneti teel tuleks ühiskonna ja selles kehtivate tõekspidamiste ja väärtuste kindlakstegemiseks hinnata Internetis suhtlevate isikute konkreetset kogumit. Ka tuleks selgeks vaielda, mida lugeda au teotavate andmete avaldamiseks Internetis. Eraldi probleemigrupp seondub avaliku elu tegelase mõistega, mille traditsiooniline lähenemine lubaks justkui kõik Internetis üles astuvad isikud lugeda avaliku elu tegelasteks, jättes nad nii ilma kaitsest au teotamise vastu. Lahendamist vajab ka küsimus, kas au teotamise eest vastutab ka isik, kelle veebileheküljelt üksnes viidatakse au teotavaid andmeid avaldanud leheküljele. Protsessiõiguslikke probleeme tekitab Intrneti-kasutajate anonüümsus, mis raskendab õige kostja leidmist. Autor peatub kõigil neil küsimustel, avades probleemide spektri ja tuues välja võimalusi nende lahendamiseks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse