Menüü

Kokkuvõte

16. oktoobril 2002 võeti Riigikogus vastu autoriõiguse seaduse muutmise seadus, mille olulisemaks eesmärgiks oli ühtlustada autoriõiguse seaduse lepinguliste suhete normid võlaõigusseaduse vastava regulatsiooniga ning säilitada autoriõiguse spetsiifilisest iseloomust tulenevalt vajalikud erinormid autoriõiguse seaduses. Artiklis püstitatakse lahendamist vajavaid küsimusi ja probleeme, mis tekivad seoses autorilepingu uue regulatsiooniga. Nii peab autor problemaatiliseks olukorda, kus võlaõigusseadusesse on mehaaniliselt üle võetud üks Saksa autoriõiguse olulisemaid mõisteid – kasutusõigus –, samas kui mõistet pole kohandatud autoriõiguse senisesse süsteemi. Artiklis peatutakse ka autorilepingu praktikas igapäevaselt tõusetuda võivatel probleemidel ja nende võimalikel lahendustel võlaõigusseaduse ja autoriõiguse seaduse koostoimes. Selles kontekstis peatutakse artiklis autorilepingu mõistel ja liikidel, lepingu sõlmimisel, lepingule esitatavatel vorminõuetel, lepingu tõlgendamisel ning autorilepingu sisu ja autori tasustamise küsimustel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse