Menüü

Kokkuvõte

Võimalikult kiire ning takistusteta kohtulik arutamine kriminaalmenetluses eeldab sellist menetlusõiguslikku regulatsiooni, milles on tasakaalustatult arvestatud kriminaalmenetluse erinevate põhimõtetega. Kriminaalmenetlus ei saa olla kiire ja efektiivne, kui kriminaalmenetluse õiguslik regulatsioon ei sisalda sätteid, mis aitavad kriminaalmenetlust takistavate mõjurite osakaalu viia optimaalse miinimumini. Kriminaalmenetlust takistada võivaid mõjureid on väga palju. Seoses eelseisva kriminaalmenetluse reformiga analüüsitakse artiklis, kas seni kehtiv regulatsioon võimaldab piisavalt tasakaalustatult tagada kriminaalasja kiire kohtuliku arutamise ja ühtlasi kohtualuse (süüdistatava) kaitseõiguse realiseerimise. Arutletakse selle ka üle, kas Eesti uues kriminaalmenetluse seadustiku eelnõus võiks ette näha kehtiva seadusega võrreldes ulatuslikumad võimalused määratud kaitsja kaitseülesannete täitmisest vabastamiseks ja teise kaitsja määramiseks tema asemele.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse