Menüü

Kokkuvõte

Tööstusomandi õiguskaitse üheks nurgakiviks on põhimõte, et õiguskaitse saab anda ainult sellele leiutisele, mis taotluse esitamise hetkel on uus, s.t millele määramata isikute ringil pole olnud enne taotluse esitamise päeva juurdepääsu. Kui leiutis on tehtud kättesaadavaks määramata isikute ringile, siis sellise leiutise õiguskaitse on välistatud. Seejuures ei oma tähtsust, millistel asjaoludel sellekohane info teatavaks tehti. Tegelik elu nõuab, et tööstusomandi õigusregulatsioon peaks sisaldama õiguslikke vahendeid, mis pehmendaksid neid drastilisi tagajärgi. Probleemi lahendusena on välja töötatud uudsussoodustuse ehk soodusperioodi doktriin, mis on legaliseeritud küllaltki paljude riikide tööstusomandi seadustes, sh ka Eestis. Artikkel tutvustab uudsussoodustuse doktriini ning otsib vastust küsimusele, kuidas tuleks Eesti patendiseaduses uudsusdoktriini reguleerivat sätet tõlgendada.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse