Menüü

Kokkuvõte

Kultuuritööstus kui mitmetahuline ühiskondlik nähtus omab tänapäeva riikide majanduselus olulist osa. Mitmes lääneriigis tehtud uurimused autoriõiguse majandusliku tähtsuse kohta näitavad, et kultuuritööstuse panus RKT-s võib ulatuda 2,1–7,75%-ni. Kultuuritööstusega hõlmatud majandustegevuses juhindutakse suuremal või vähemal määral autoriõiguse normidest. Seega omab autori õiguste reguleerimine kultuuritööstuse ehk autoriõigustööstuse arengus tähtsat osa. Kultuuritööstus võib omakorda mõjutada autori õiguste tagamist ja kaitset. Järelikult tuleb autoriõigusnormide kehtestamisel lisaks autorite õiguste tagamisele arvestada ka autoriõigustööstusega seotud õiguslikke ja majanduslikke nüansse. Autor vaatleb artiklis kultuuritööstuse mitmetahulist olemust ja annab ülevaade lääneriikides tehtud uurimistööst autoriõiguse majandusliku tähtsuse kindlaksmääramiseks ja selle töö tulemuste kohta. Seejuures arutletakse, kas ja miks tasub sarnast uurimistööd autoriõiguse ja kultuuritööstuse majanduslikust tähtsusest teha Eestis.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse