Menüü

Kokkuvõte

Artiklis analüüsitakse, milliseid tagajärgi võivad kaasa tuua erinevad autori õiguste lepinguvälised rikkumised ehk milline on võimalik lepinguväline kahju ning millised on selle avaldumisvormid. Vihjamisi peatutakse ka kahju määratlemise probleemistikul. Teised võimalikud nõude esitamise alused autori õiguste rikkumise korral, samuti autorikahju hüvitamisega seonduvad rikkuja süü, kahju tõendamise ning hüvitise suuruse arvestamise küsimused jäävad käesolevast artiklist välja. Seetõttu tuleb kirjutist autori õiguste õigusvastase rikkumisega tekitatud kahju olemusest ja tüüpidest pidada sissejuhatuseks autorikahju hüvitamise teemasse.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse