Menüü

Kokkuvõte

Arhitektuur on kunstiliik, mis erineb teistest kunstiliikidest oma funktsionaalse eesmärgi poolest. Ka ahitekti kui autori õiguste kaitset käsitledes tuleb lähtuda arhitektuuri kui kunstiliigi eripärast, mis saab enim ilmsiks autoriõiguse keskse mõiste „teos“ sisustamisel. Probleeme tekitab eelkõige seaduses sätestatud teose originaalsuse tunnus, sest arvestades arhitekti loomeprotsessi eripära, ei ole piisav lugeda teoseks kõiki arhitekti enda loodud teoseid ja mõistele „originaalsus“ tuleb anda lisakriteerium „loomingulisus“. Sellist arhitektuuriteose originaalsuse mõistet on aga raske defineerida. Teoorias on raske määratleda, kust läheb piir arhitekti loometöö kaitstava ja mittekaitstava tulemuse vahel ning seda tuleb määrata igal üksikul juhtumil eraldi. Artiklis analüüsitakse, milliseid autori vaimse töö tulemusi arhitektuurivallas saab lugeda teoseks. Võrdlusena on kasutatud Soome autoriõiguse seadust ja praktikat ning Anglo-Ameerika vastavat regulatsiooni.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse