Menüü

Kokkuvõte

Poliitikauuringute keskusel PRAXIS on hea meel toetada Juridica erinumbri ilmumist, mis seekord on pühendatud Eesti Vabariigi põhisseaduse põhiõiguste analüüsile.

PRAXIS on sõltumatu, mittetulunduslik ajutrust, mille eesmärgiks on toetada analüüsile, uuringutele ning osalusdemokraatia põhimõtetele rajanevat poliitika kujundamise protsessi. Olen isiklikult veendunud, et sellise organisatsiooni loomine Eestis on väga hea ajastatusega. Riigi ülesehitamise algaastatel on nii aja- kui inimressurss suhteliselt piiratud ning ikka ja jälle oleme kuulnud, et üks ja teine otsus või seadused on vastu võetud kiirustades. Alternatiivide paljusus ja süstemaatiline poliitikaprotsessi tulemuslikkuse hindamine tundus veel viis aastat tagasi olevat liigne luksus. Täna me seda enam öelda ei saa ja isegi ei tohiks. Kümme taasiseseisvumisaastat on meid rikastanud hindamatu kogemusega. Täna peab meie töös peamine rõhk olema suunatud mitte ainult kvantiteedile, vaid eelkõige kvaliteedile. Igale otsusele peab eelnema analüüs, selge eesmärgipüstitus, kuhu tahetakse jõuda olemasolevate vahenditega ning erinevad alternatiivid parima lõpptulemuse saavutamiseks. Palju on räägitud, kuid suhteliselt tagasihoidlikult uuritud sektoritevahelist integreeritust.

On selge, et riik vajab toetust ja koostööpartnereid, kes ühelt poolt pakuksid nii konstruktiivset kriitikat olemasolevale poliitikale kui ka omapoolseid lahendusi. Just sellist koostööd ja partnerlust soovib PRAXIS arendada – edendada osalusdemokraatia põhimõtteid ühiskonnas, pakkuda kvaliteetset ja neutraalset poliitika analüüsi ja uuringuid, kaasates selleks oma ala parimaid spetsialiste nii Eestist kui kogu maailmast.

Loodetavalt annab käesolev uurimus tõuke diskussiooniks ja uuringuteks põhiõigusteaduse valdkonnas nii kodu- kui välismaal ning oodatav lõppetulemus on selge ja arusaadav erinevatele tarbijatele.

Edu ja meeldivat koostööd soovides,

M.D., M.P.H. Ruta Kruuda
Poliitikauuringute Keskus PRAXIS direktor

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse