Menüü

Kokkuvõte

Sissejuhatus

Internet ja selle teel suhtlemine on uudne, isegi võib öelda revolutsiooniline nähtus. Samas on siiski selge, et enamik isiklikke õigusi kaitsvatest õigusaktidest kohaldub ka küberruumis suhtlemisele samamoodi nagu tavalisele n-ö maalähedasele suhtlemiselegi. Sellisele seisukohale on asutud ka Eestis. Avaliku Sõna Nõukogu on oma 6. novembri 1996. aasta otsuses nr 91 rõhutanud, et „Interneti kodulehekülgi tuleb käsitleda samaväärselt meediakanalitega“ ja et „kodulehekülgede loojad peavad arvestama asjaoluga, et nende loomingu suhtes kehtivad samasugused eetilised ja professionaalsed nõudmised nagu muude meediakanalitegi suhtes, olenemata materjali žanrist“. *1

Internetil on siiski mitmeid unikaalseid jooni, mis eristavad seda ükskõik millisest teisest kommunikatsioonivahendist. Erialakirjanduse *2 põhjal tooksin välja neist olulisemad.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse