Menüü

Kokkuvõte

Ülevaade olulisematest teooriatest Saksa õiguskirjanduses

1. Sissejuhatus

Kriminaalasjade kassatsioonimenetluse ja üldse kassatsioonimenetluse keskne probleem seisneb kassatsiooni aluste sisustamises. Kassatsiooni alused on kohtuotsuse peale kassatsioonkaebuse (edaspidi lühidalt: kassatsiooni) esitamise ehk kasseerimise alused. *1 Kassatsiooni kui ühe kohtukaebuse peamine tunnus on see, et kassatsioon on õiguskaebus, s.t kassatsiooni aluseks võib olla üksnes õiguserikkumine ehk õigusliku küsimuse ebaõige lahendamine alama astme kohtu poolt. See õiguserikkumine võib kõige üldisemalt seisneda kohaldamisele kuuluva materiaal- või menetlusõigusnormi mittekohaldamises või ebaõiges kohaldamises, samuti mittekohaldatava õigusnormi kohaldamises. Ebaõige faktilise asjaolu tuvastamine alama astme kohtu poolt seevastu ei ole õiguslik viga ega saa olla kassatsiooni aluseks. *2

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse