Menüü

Kokkuvõte

1. Probleemist üldiselt

Kas Eesti pärimisseaduses peaks olema otsesõnu kindlaks määratud, millisest vanusest alates on võimalik teha testamenti? Esimese hooga võiks vastata: aga loomulikult, sest paljude teiste riikide vastavates seadustes on see kirjas. Kuid kas asjaolu, et nii tehakse, on ikka piisav argument? On ju ka riike, kus seaduses testaatori vanuse kohta ei ole otseselt midagi öeldud. Nii näiteks ei tundnud Nõukogude õigus erilist testeerimise teovõimet, piisas täielikult üksnes üldise teovõime regulatsioonist tsiviilkoodeksi (TsK) üldsätetes. *1

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse